Jesteś w:

Zakupy na telefon


Zakupy na telefon z dostawą do domu w Delikatesach T&J w Pasażu Grunwaldzkim!
Można porozmawiać ze sprzedawcą składając zamówienie!
Zrób udane zakupy bez wychodzenia z domu!
Dostawa na terenie Wrocławia!

Zadzwoń 725 994 003

 

REGULAMIN AKCJI „ZAKUPY NA TELEFON”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Organizatorem akcji „Zakupy na telefon”, zwanego dalej „Akcją” jest Tradycja i Jakość Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasprowicza 85, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572508 o kapitale zakładowym w wysokości 1 263 500 PLN w całości wpłaconym, posiadającą numer NIP: 8952051664, numer REGON 000987704. Organizator Akcji w dalszej części regulaminu zwany jest Dostawcą.
b) Akcja prowadzona jest w Delikatesach T&J w Pasażu Grunwaldzkim przy pl. Grunwaldzkim 22 we Wrocławiu.
c) Zamawiającym jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Delikatesach T&J w Pasażu Grunwaldzkim przy pl. Grunwaldzkim 22 we Wrocławiu.
d) Dostawa realizowana jest na terenie miasta Wrocławia przez przewoźnika Link Taxi zwanego dalej „Kurierem”.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
Zamawiający telefonicznie zamawia towar znajdujący się w ofercie Delikatesów T&J w Pasażu Grunwaldzkim. Oferta obejmuje produkty spożywcze, drogeryjne, chemii gospodarczej i produktów agd, dostępne w Delikatesach (za wyjątkiem produktów alkoholowych i papierosów).
Zamówienia należy składać pod numerem: 725 994 003. Dostawca omawia wszelkie szczegóły zamówienia z Zamawiającym.
Podczas składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest podać nazwę produktu, producenta, jego ilość lub gramaturę (w przypadku produktów wagowych).
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych produktów na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Wrocławia:
- przy zamówieniu złożonym do godz. 18:00- w tym samym dniu
- przy zamówieniu złożonym po godz. 18:00- następnego dnia roboczego
Godziny oraz termin dostawy należy uzgodnić telefonicznie z Dostawcą podczas składania zamówienia.
Zamawiający po skompletowaniu zamówienia, zostanie poinformowany (SMS lub telefon) o wartości zamówienia.
Do każdego zamówienia zostanie doliczony koszt reklamówek standardowych lub termoizolacyjnych w zależności od przeznaczenia produktów.
Za zakupy Zamawiający zapłaci podczas odbioru zamówienia gotówką lub kartą płatniczą. Preferowana jest płatność kartą płatniczą.
Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia Dostawcy informacji takich jak: imię i nazwisko, adres, pod który ma odbyć się usługa dostawy produktów oraz numer telefonu do osoby kontaktowej.
Składając zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Akcji i przyjmuje jego warunki. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów Akcji (realizacji zamówienia) zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.

III. ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
Pracownicy Dostawcy świadczący usługę kompletowania zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wyposażeni są w maseczkę, rękawiczki ochronne oraz środki do dezynfekcji.
Dostawa zamówienia odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad i norm bezpieczeństwa oraz higieny w stanie epidemii.
Zamawiającego zobowiązuje się do przestrzegania norm bezpiecznego odbioru towaru z zachowaniem higieny zgodnie z wynikającymi normami ogłoszonymi przez rząd dotyczącymi epidemii wirusa.

IV. KOSZTY DOSTAWY I INFORMACJE DODATKOWE
Koszt dostawy wynosi 20 zł na terenie miasta Wrocław i jest pobierany przez Kuriera.
Zakup wybranych przez Zamawiającego towarów udokumentowany jest na paragonie fiskalnym.
Produkty alkoholowe oraz wyroby tytoniowe nie są objęte usługą dostawy.
Napoje butelkowane dostarczane będą maksymalnie w ilości jednej zgrzewki (6 sztuk).
Waga jednego zamówienia jest ograniczona do 20 kg.
Produkty spożywcze wymagające przewozu w odpowiedniej temperaturze będą przewożone w dedykowanych torbach termoizolacyjnych.
Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do samowolnej odmowy zapłaty bądź wstrzymania się z płatnością odpowiedniej ceny za dostarczony towar.
W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia towaru Zamawiający będzie obciążony kosztami transportu.
Wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostawy, Zamawiający może kierować na adres:
Email: handel@tradycjaijakosc.com.pl
bądź telefonicznie pod numer: 71 377-29-28


Link do regulaminu

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]