Na sprzedaż

Tradycja i Jakość Sp. z o.o. sprzeda:

- budynek użytkowy przy pl. Grunwaldzkim 6 we Wrocławiu o powierzchni 1116,80 m2 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1779 m2. Obiekt jest zlokalizowany w jednym z ważniejszych i centralnych rejonów miasta, w pobliżu licznych ośrodków akademickich, urzędów państwowych i samorządowych oraz w pobliżu historycznej części Wrocławia. Wymieniony lokal jest przedmiotem umowy najmu z dnia 13.06.2006, z datą pewną, na czas określony do dnia 13.06.2016 r. Wymieniona umowa przewiduje na rzecz Najemcy prawo pierwokupu. Nabycie prawa własności może nastąpić pod warunkiem nie skorzystania przez Najemcę z prawa pierwokupu. Nabywca wstępuje w prawa i obowiązki Spółki wynikające z umowy najmu z dnia 13.06.2006 z dniem skutecznego nabycia prawa własności. Szczegółowych informacji na temat w/w umowy najmu udziela kierownik Działu Techniczno–Administracyjnego Spółki. Cena sprzedaży wynosi 6.000.000 PLN.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonów: 71/37-72-919, 601-761-544 lub osobiście w siedzibie Spółki pok. 11 w godz. od 7.00 do 15.00
- boks kasowy dwucześciowy (zdjęcia) - cena 1.000 zł/netto,
- regały przyścienne,
- regały wolnostojące oraz inne drobne wyposażenie po likwidacji sklepu spożywczego,

- ciąg lad chłodniczych:
- lada chłodnicza Grazia LDG-03 1,5 m + 2,5 m (agregaty wbudowane) - cena ok. 3.000 zł/netto (do negocjacji)


Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu: 71/37-72-930 lub osobiście w siedzibie Spółki pok. 11 w godz. od 7.00 do 15.00

 

 


 

 

SKODA OCTAVIA II TDi Classic  cena detaliczna: 12.000 PLN