Jesteś w:

Kariera - aplikuj

Stanowisko: Specjalista ds. Techniczno-Administracyjnych

Obowiązki :

 • Nadzór nad urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi i grzewczymi (kotłownie gazowe). Udział i nadzór nad serwisami zewnętrznymi, konserwacjami, naprawami i usuwaniem awarii w instalacjach i urządzeniach. Odbiory tych usług i ich rozliczanie, prowadzenie dokumentacji gwarancyjnej. Zbieranie ofert i negocjowanie cen za usługi. Prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 • Współpraca z UDT w zakresie urządzeń i instalacji podlegających dozorowi, nadzór nad terminami i przygotowaniami do kontroli.
 • Prowadzenie ewidencji czynności naprawczych i serwisowych urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
 • Udział w opracowywaniu planów remontów i modernizacji placówek Spółki w zakresie w/w urzadzeń i instalacji. Sporządzanie zakresów prac remontowych i harmonogramów remontów.
 • Tworzenie budżetu inwestycyjnego i remontowego w zakresie w/w urządzeń i instalacji.
 • Kontrola i weryfikacja dokumentów kosztowych z dokumentacją rozliczeniową.
 • Nadzór nad gazami chłodniczymi. Rejestrowanie ilości zakupu oraz rejestrowanie rozchodu i zużycia gazów, sporządzanie raportów i sprawozdań.
 • Obsługa programu KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami), sporządzanie raportów i sprawozdań.
 • Nadzorowanie usług kominiarskich, ewidencjonowanie kosztów, rozliczanie faktur i prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 • Nadzorowanie obsługi i serwisu maszyn czyszczących podłogi, ewidencjonowanie kosztów, rozliczanie faktur i prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 • Bieżące śledzenie informacji internetowych o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej w celu przekazania ich wewnątrz Spółki.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, branżowe.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
 • Uprawnienia SEP do 1kV.
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Doskonałe zdolności organizacyjne.
 • Samodzielność, odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach programu szkoleń
 • Bogaty pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, bony, pożyczki zakładowe)
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego dla pracowników i członków ich rodzin
 • Nagrody pieniężne za polecanie nowych pracowników

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu obecnej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych(Dz.Ustaw z 2018, poz.1000)oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Dane personalne

Informacja od administratora danych

1. Informujemy, że Tradycja i Jakość sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych" będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Mogą Państwo skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Tradycja i Jakość Sp. z o.o.al. Kasprowicza 85, 51-146 Wrocław, lub za pośrednictwem email: ochrona.danych@tradycjaijakosc.com.pl
 
2. Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Państwa zgody, a w przypadku wyrażenia rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 
3. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przekazania administratorowi danych dokumentów aplikacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora danych danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 
8.Państwa dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]