Jesteś w:

Kariera - aplikuj

Stanowisko: Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego

Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego

Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków:

zapewnienie efektywnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi funkcjonowania spółki w obszarze techniczno-administracyjnym, w tym:

 • opracowywanie planów w zakresie remontów i modernizacji placówek, sporządzanie protokołów kwalifikacyjnych i przygotowywanie obiektów do remontu
 • organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie prac ekip zajmujących się konserwacją urządzeń chłodniczych, instalacji elektrycznych i innych.
 • organizowanie i przydzielanie zadań pracownikom – planowanie prac bieżących
 • nadzorowanie systemów (instalacji i urządzeń) BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska
 • sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniami obiektów przed kradzieżą z włamaniem oraz pożarem
 • zlecanie, opracowywanie i rozliczanie inwestycji, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlano-montażowych, kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej
 • rozliczanie inwestycji, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych
 • organizowanie odbiorów pogwarancyjnych
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie:
  - gospodarki środkami trwałymi oraz pozostałym majątkiem
  - kontroli sanitarnej i spraw sanitarno-porządkowych
  - gospodarki lokalowej
  - eksploatacji i rozliczeń
  - zaopatrzenia
  oraz zadań pomocniczych i innych związanych z pracą komórki.
   

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe - techniczne lub administracyjne;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Orientacja na stałą optymalizację kosztów i procesów
 • Otwartość na szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • Samodzielność i sprawczość w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach programu szkoleń
 • pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, bony, pożyczki zakładowe)
 • ubezpieczenie grupowe dla pracowników i członków ich rodzin
 • pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Dane personalne

Informacja od administratora danych

1. Informujemy, że Tradycja i Jakość sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych" będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Mogą Państwo skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Tradycja i Jakość Sp. z o.o.al. Kasprowicza 85, 51-146 Wrocław, lub za pośrednictwem email: ochrona.danych@tradycjaijakosc.com.pl
 
2. Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Państwa zgody, a w przypadku wyrażenia rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 
3. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przekazania administratorowi danych dokumentów aplikacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora danych danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 
8.Państwa dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]