Jesteś w:

Kariera - aplikuj

Stanowisko: Kierownik Działu Płac i Spraw Osobowych

LOKALIZACJA: Wrocław, al. Kasprowicza 85

Zakres obowiązków: 

 • zapewnienie efektywnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi funkcjonowania spółki w obszarze kadrowo – płacowym,
 • nadzorowanie procesów rekrutacyjnych, prowadzenie rozmów z kandydatami do pracy,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PFRON,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, zgłaszanie/wyrejestrowywanie zleceniobiorców w programie Płatnik,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, np. Agencja Pracy Tymczasowej, Urząd Pracy, ZUS,
 • sporządzanie raportów oraz sprawozdań na potrzeby Zarządu,
 • opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur, regulaminów,
 • odpowiedzialność za sprawy związane z ochroną danych osobowych w spółce,
 • uczestnictwo w kontrolach przeprowadzonych przez zewnętrzne instytucje,
 • doradztwo i wsparcie kierownictwa firmy w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych,
 • analiza kont księgowych dotycząca rozliczeń wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń, zobowiązań z instytucjami finansowymi,
 • koordynowanie prac związanych z ZFŚS, szkoleniami, archiwum zakładowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie zatrudniającej ok. 300 osób,
 • doświadczenie w pracy w naliczania wynagrodzeń, prowadzeniu spraw kadrowych i rozliczeń publiczno-prawnych,
 • doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik, programów kadrowo-płacowych, MS Office.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach programu szkoleń,
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego.

Aplikacje prosimy przesyłać poprzez portal.

Informujemy, iż kontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dane personalne

Informacja od administratora danych

1. Informujemy, że Tradycja i Jakość sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych" będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Mogą Państwo skontaktować się z administratorem wysyłając pismo na adres: Tradycja i Jakość Sp. z o.o.al. Kasprowicza 85, 51-146 Wrocław, lub za pośrednictwem email: ochrona.danych@tradycjaijakosc.com.pl
 
2. Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Państwa zgody, a w przypadku wyrażenia rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 
3. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
4. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu nie dłużej niż 6 miesięcy od daty przekazania administratorowi danych dokumentów aplikacyjnych. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji - przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora danych danych osobowych, narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
 
8.Państwa dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).
 
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]